Biträdande rektor, 2018

Biträdande rektor, 2018

  • Svar 61 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Allmän utbildning 474 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Strategi61 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 41 sekunder)
Engagemang för förändringen61 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 46 sekunder)
Att skapa en ny verksamhetskultur60 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 26 sekunder)
Kompetensutveckling60 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 11 sekunder)
Den digitala verksamhetsmiljön vid min skola59 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 14 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
12
211
337
48
51
60
70
81
90
101
110
120