Rektorer och föreståndare, 2019

Rektorer och föreståndare, 2019

  • Svar 298 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 31.12.2019
    • » Allmän utbildning 417 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Strategi297 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 51 sekunder)
Engagemang för förändringen294 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 40 sekunder)
Att skapa en ny verksamhetskultur295 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 27 sekunder)
Kompetensutveckling294 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 14 sekunder)
Den digitala verksamhetsmiljön vid min skola289 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 34 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
18
235
340
484
520
614
70
80
98
1023
1154
1212