Rektorer och föreståndare, 2017

Rektorer och föreståndare, 2017

  • Svar 480 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Allmän utbildning 665 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Strategi479 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 51 sekunder)
Engagemang för förändringen473 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 21 sekunder)
Att skapa en ny verksamhetskultur473 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 29 sekunder)
Kompetensutveckling470 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 59 sekunder)
Den digitala verksamhetsmiljön vid min skola465 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 30 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
141
285
3191
434
57
60
70
86
918
1052
1146
120