Föreståndare, 2020

Föreståndare, 2020

  • Svar 10 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Allmän utbildning 106 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Strategi10 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 19 sekunder)
Engagemang för förändringen9 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 20 sekunder)
Att skapa en ny verksamhetskultur9 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Kompetensutveckling9 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 31 sekunder)
Den digitala verksamhetsmiljön vid min skola9 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 25 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
22
33
40
50
60
70
80
91
103
111
120