Principal, 2022

Principal, 2022

  • Svar 29 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2022 - 31.12.2022
    • » Allmän utbildning 51 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Strategi29 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 33 sekunder)
Engagemang för förändringen29 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 28 sekunder)
Att skapa en ny verksamhetskultur29 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 16 sekunder)
Kompetensutveckling29 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 58 sekunder)
Den digitala verksamhetsmiljön vid min skola29 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 38 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
20
30
411
51
60
70
80
90
100
1114
123