Koulun johtaja, 2020

« Tillbaka

Under utvecklingssamtalen diskuteras respektive lärares IKT-kompetens.

Svarens fördelning
Koulun johtajaAllmän utbildning
10.01.0
20.01.0
311.110.7
422.229.1
555.655.3

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Engagemang för förändringen (betydelse 2.0)