Principal, 1.1.2022-4.2.2023

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2022-4.2.2023År 2023 År 2022 År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017
Strategi2.692.692.712.882.922.772.722.65
Engagemang för förändringen2.532.462.572.782.882.772.712.68
Att skapa en ny verksamhetskultur2.992.892.993.093.153.053.013.01
Kompetensutveckling2.792.682.802.972.972.872.872.87

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2022-4.2.2023År 2023 År 2022 År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017
Nivåer
0-1
00000000
Nivåer
1-2
36331345
Nivåer
2-3
7168695651636265
Nivåer
3-4
2626284147343431