Föreståndare, 1.1.2015-30.11.2022

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

FöreståndareAllmän utbildning
Strategi2.642.71
Engagemang för förändringen2.592.68
Att skapa en ny verksamhetskultur2.933.01
Kompetensutveckling2.792.86

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
FöreståndareAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
34
Nivåer
2-3
7165
Nivåer
3-4
2631