Rehtori, 2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

RehtoriAllmän utbildning
Strategi2.922.93
Engagemang för förändringen2.882.88
Att skapa en ny verksamhetskultur3.153.19
Kompetensutveckling2.973.00

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
RehtoriAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
11
Nivåer
2-3
5150
Nivåer
3-4
4749