Apulaisrehtori, 2020

« Tillbaka

Förändringar jämfört med tidigare år

Svarargrupp som jämförs:   År 2019 (67 st.) |   År 2018 (61 st.) |   År 2017 (75 st.)

Tips: genom att klicka på raden får du fram exaktare uppgifter om enskild skribent.

Frågor vilkas svar är mera positiva som i jämförelsegrupp.
Skolans verksamhetskultur möjliggör olika omfattande undervisningsförsök där flera lärare och läroämnen ingår. ***
Se frågans fördelning: Skolans verksamhetskultur möjliggör olika omfattande undervisningsförsök där flera lärare och läroämnen ingår.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.8
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 1.3
Statistisk betydelse p < 0.001 (påtaglig skillnad)
Målsatt nivå: Min skola har en strategi med vars hjälp vi eftersträvar att nå digitaliseringsmålen.***
Se frågans fördelning: Målsatt nivå: Min skola har en strategi med vars hjälp vi eftersträvar att nå digitaliseringsmålen.
Medeltal för den egna svarargruppen 0.8
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.1
Statistisk betydelse p < 0.001 (påtaglig skillnad)
Inom vår arbetsgemenskap finns det en positiv grundinställning till att prova på nya idéer inom undervisningen. **
Se frågans fördelning: Inom vår arbetsgemenskap finns det en positiv grundinställning till att prova på nya idéer inom undervisningen.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.6
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 1.1
Statistisk betydelse p < 0.01 (klar betydande skillnad)
Målsatt nivå: Hela skolsamfundet har engagerat sig i den förändring som digitaliseringen medför. **
Se frågans fördelning: Målsatt nivå: Hela skolsamfundet har engagerat sig i den förändring som digitaliseringen medför.
Medeltal för den egna svarargruppen 0.7
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.1
Statistisk betydelse p < 0.01 (klar betydande skillnad)
Målsatt nivå: Skolorna och läroanstalterna ska ha beredskap att skapa en ny pedagogisk verksamhetskultur som digitaliseringen stöder.**
Se frågans fördelning: Målsatt nivå: Skolorna och läroanstalterna ska ha beredskap att skapa en ny pedagogisk verksamhetskultur som digitaliseringen stöder.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.0
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.5
Statistisk betydelse p < 0.01 (klar betydande skillnad)
Lärarna letar rätt på alternativa pedagogiska modeller som stöder undervisningen.**
Se frågans fördelning: Lärarna letar rätt på alternativa pedagogiska modeller som stöder undervisningen.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.6
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 1.2
Statistisk betydelse p < 0.01 (klar betydande skillnad)
Praxisen sprids och omvandlas till modeller som flera lärare kan dra nytta av i arbetet, till exempel för en hel årskurs eller läroämnesgrupp. **
Se frågans fördelning: Praxisen sprids och omvandlas till modeller som flera lärare kan dra nytta av i arbetet, till exempel för en hel årskurs eller läroämnesgrupp.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.5
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 1.1
Statistisk betydelse p < 0.01 (klar betydande skillnad)
Kvaliteten på de digitala webb- och lärandemiljöerna vid vår skola utvärderas regelbundet. **
Se frågans fördelning: Kvaliteten på de digitala webb- och lärandemiljöerna vid vår skola utvärderas regelbundet.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.1
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.6
Statistisk betydelse p < 0.01 (klar betydande skillnad)
Lärarna utvecklar nya tillvägagångssätt som stöder digitaliseringen. **
Se frågans fördelning: Lärarna utvecklar nya tillvägagångssätt som stöder digitaliseringen.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.4
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 1.0
Statistisk betydelse p < 0.01 (klar betydande skillnad)
Jag tycker att nätkapaciteten räcker till.*
Se frågans fördelning: Jag tycker att nätkapaciteten räcker till.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.4
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.4
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
De pedagogiska möjligheter som den digitala tekniken ger har klart och tydligt internaliserats inom vår arbetsgemenskap. *
Se frågans fördelning: De pedagogiska möjligheter som den digitala tekniken ger har klart och tydligt internaliserats inom vår arbetsgemenskap.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.1
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.7
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
I min skola är det lätt att börja utarbeta nya verksamhetsmodeller. *
Se frågans fördelning: I min skola är det lätt att börja utarbeta nya verksamhetsmodeller.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.4
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 1.1
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
Jag uppmuntrar klart min arbetsgemenskap att ta fram kreativa lösningar också i fråga om digitaliseringen. *
Se frågans fördelning: Jag uppmuntrar klart min arbetsgemenskap att ta fram kreativa lösningar också i fråga om digitaliseringen.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.7
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 1.5
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
Under utvecklingssamtalen diskuteras respektive lärares IKT-kompetens.*
Se frågans fördelning: Under utvecklingssamtalen diskuteras respektive lärares IKT-kompetens.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.3
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 1.0
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
I min skola har vi en plan för utveckling och kompletterande utbildning för digitaliseringen som hålls à jour.*
Se frågans fördelning: I min skola har vi en plan för utveckling och kompletterande utbildning för digitaliseringen som hålls à jour.
Medeltal för den egna svarargruppen 0.8
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.4
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
I min skola erbjuder lärarna kollegialt IT-stöd. *
Se frågans fördelning: I min skola erbjuder lärarna kollegialt IT-stöd.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.8
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 1.5
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
Jag behärskar de digitala applikationer och miljöer som jag behöver för det administrativa arbetet. *
Se frågans fördelning: Jag behärskar de digitala applikationer och miljöer som jag behöver för det administrativa arbetet.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.5
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 1.2
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
I min skola har vi ett gemensamt överenskommet mål för hur vi ska utnyttja IKT i undervisningen.*
Se frågans fördelning: I min skola har vi ett gemensamt överenskommet mål för hur vi ska utnyttja IKT i undervisningen.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.2
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.9
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
Den pedagogiska praxisen inom vår arbetsgemenskap stöder användningen av IKT i undervisnings- och lärandeprocesser.*
Se frågans fördelning: Den pedagogiska praxisen inom vår arbetsgemenskap stöder användningen av IKT i undervisnings- och lärandeprocesser.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.3
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 1.0
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
Målsatt nivå: Skolorna och läroanstalterna har praxis för att utveckla och dela med sig av sin förenade kompetens. *
Se frågans fördelning: Målsatt nivå: Skolorna och läroanstalterna har praxis för att utveckla och dela med sig av sin förenade kompetens.
Medeltal för den egna svarargruppen 0.6
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.4
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
Med utgångspunkt i utvärderingarna vidtas utvecklingsåtgärder, och vi informerar regelbundet om alla förändringar.*
Se frågans fördelning: Med utgångspunkt i utvärderingarna vidtas utvecklingsåtgärder, och vi informerar regelbundet om alla förändringar.
Medeltal för den egna svarargruppen 0.8
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.5
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
Hela vårt skolsamfund inklusive intressegrupperna har engagerat sig i processen för att utveckla digitaliseringen, och också vårdnadshavarna är medvetna om hur den framskrider.*
Se frågans fördelning: Hela vårt skolsamfund inklusive intressegrupperna har engagerat sig i processen för att utveckla digitaliseringen, och också vårdnadshavarna är medvetna om hur den framskrider.
Medeltal för den egna svarargruppen 0.5
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.2
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
Frågor vilkas svar är mera negativa som i jämförelsegrupp.
Jag känner till planen som styr utvecklingen inom IKT i min kommun. *
Se frågans fördelning: Jag känner till planen som styr utvecklingen inom IKT i min kommun.
Medeltal för den egna svarargruppen 0.8
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 1.2
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
Jag behärskar de viktigaste undervisnings- och lärandemiljöerna inom IT samt de viktigaste metoderna som använder sig av digitala lösningar. *
Se frågans fördelning: Jag behärskar de viktigaste undervisnings- och lärandemiljöerna inom IT samt de viktigaste metoderna som använder sig av digitala lösningar.
Medeltal för den egna svarargruppen 0.9
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 1.2
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)

*) Antalet stjärnor visar hur stor skillnaden är vid ifrågavarande faktor.