Koulun johtaja, 2020

« Tillbaka

Förändringar jämfört med tidigare år

Svarargrupp som jämförs:   År 2019 (48 st.) |   År 2018 (80 st.) |   År 2017 (104 st.)

Tips: genom att klicka på raden får du fram exaktare uppgifter om enskild skribent.

Frågor vilkas svar är mera positiva som i jämförelsegrupp.
Målsatt nivå: Skolorna och läroanstalterna har praxis för att utveckla och dela med sig av sin förenade kompetens. ***
Se frågans fördelning: Målsatt nivå: Skolorna och läroanstalterna har praxis för att utveckla och dela med sig av sin förenade kompetens.
Medeltal för den egna svarargruppen 0.7
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.0
Statistisk betydelse p < 0.00001 (mycket påtaglig skillnad)
I min skola har vi en plan för utveckling och kompletterande utbildning för digitaliseringen som hålls à jour.***
Se frågans fördelning: I min skola har vi en plan för utveckling och kompletterande utbildning för digitaliseringen som hålls à jour.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.1
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.4
Statistisk betydelse p < 0.0001 (mycket påtaglig skillnad)
Med utgångspunkt i utvärderingarna vidtas utvecklingsåtgärder, och vi informerar regelbundet om alla förändringar.***
Se frågans fördelning: Med utgångspunkt i utvärderingarna vidtas utvecklingsåtgärder, och vi informerar regelbundet om alla förändringar.
Medeltal för den egna svarargruppen 0.9
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.3
Statistisk betydelse p < 0.001 (påtaglig skillnad)
Hela vårt skolsamfund inklusive intressegrupperna har engagerat sig i processen för att utveckla digitaliseringen, och också vårdnadshavarna är medvetna om hur den framskrider.***
Se frågans fördelning: Hela vårt skolsamfund inklusive intressegrupperna har engagerat sig i processen för att utveckla digitaliseringen, och också vårdnadshavarna är medvetna om hur den framskrider.
Medeltal för den egna svarargruppen 0.9
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.3
Statistisk betydelse p < 0.001 (påtaglig skillnad)
Målsatt nivå: Hela skolsamfundet har engagerat sig i den förändring som digitaliseringen medför. **
Se frågans fördelning: Målsatt nivå: Hela skolsamfundet har engagerat sig i den förändring som digitaliseringen medför.
Medeltal för den egna svarargruppen 0.9
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.1
Statistisk betydelse p < 0.01 (klar betydande skillnad)
Skolan erbjuder användarna tekniskt IT-stöd.**
Se frågans fördelning: Skolan erbjuder användarna tekniskt IT-stöd.
Medeltal för den egna svarargruppen 2.0
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 1.4
Statistisk betydelse p < 0.01 (klar betydande skillnad)
Målsatt nivå: Min skola har en strategi med vars hjälp vi eftersträvar att nå digitaliseringsmålen.**
Se frågans fördelning: Målsatt nivå: Min skola har en strategi med vars hjälp vi eftersträvar att nå digitaliseringsmålen.
Medeltal för den egna svarargruppen 0.7
Medeltal för den svarargrupp som jämförs -0.0
Statistisk betydelse p < 0.01 (klar betydande skillnad)
Jag använder mig mångsidigt av datateknik både i skolans interna och externa kommunikation. *
Se frågans fördelning: Jag använder mig mångsidigt av datateknik både i skolans interna och externa kommunikation.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.4
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.9
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
I vår skola får arbetsgemenskapen regelbundet bekanta sig med bästa praxis på olika områden, och alla uppmuntras att prova sig fram.*
Se frågans fördelning: I vår skola får arbetsgemenskapen regelbundet bekanta sig med bästa praxis på olika områden, och alla uppmuntras att prova sig fram.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.1
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.8
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
Arbetsgivaren har gett skolans lärare en dator för personligt bruk. *
Se frågans fördelning: Arbetsgivaren har gett skolans lärare en dator för personligt bruk.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.8
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 1.0
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
De lärarspecifika digitaliseringsmålen har definierats.*
Se frågans fördelning: De lärarspecifika digitaliseringsmålen har definierats.
Medeltal för den egna svarargruppen 0.6
Medeltal för den svarargrupp som jämförs -0.2
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
Jag känner till planen som styr utvecklingen inom IKT i min kommun. *
Se frågans fördelning: Jag känner till planen som styr utvecklingen inom IKT i min kommun.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.4
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 1.0
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
Välj den nivå som bäst beskriver din egen kompetens i fråga om användning av informations- och kommunikationsteknik. *
Se frågans fördelning: Välj den nivå som bäst beskriver din egen kompetens i fråga om användning av informations- och kommunikationsteknik.
Medeltal för den egna svarargruppen -0.4
Medeltal för den svarargrupp som jämförs -1.1
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
Jag behärskar de digitala applikationer och miljöer som jag behöver för det administrativa arbetet. *
Se frågans fördelning: Jag behärskar de digitala applikationer och miljöer som jag behöver för det administrativa arbetet.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.4
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 1.1
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
Jag behärskar de viktigaste undervisnings- och lärandemiljöerna inom IT samt de viktigaste metoderna som använder sig av digitala lösningar. *
Se frågans fördelning: Jag behärskar de viktigaste undervisnings- och lärandemiljöerna inom IT samt de viktigaste metoderna som använder sig av digitala lösningar.
Medeltal för den egna svarargruppen 1.3
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.9
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
Hur digitaliseringen framskrider utvärderas systematiskt och regelbundet i relation till skolans gemensamt överenskomna mål. *
Se frågans fördelning: Hur digitaliseringen framskrider utvärderas systematiskt och regelbundet i relation till skolans gemensamt överenskomna mål.
Medeltal för den egna svarargruppen 0.4
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.1
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
Inom vår arbetsgemenskap har vi en klar vision som omfattar de intrikata målen som ska möjliggöra digitalt lärande. *
Se frågans fördelning: Inom vår arbetsgemenskap har vi en klar vision som omfattar de intrikata målen som ska möjliggöra digitalt lärande.
Medeltal för den egna svarargruppen 0.8
Medeltal för den svarargrupp som jämförs 0.3
Statistisk betydelse p < 0.1 (betydande skillnad)
Frågor vilkas svar är mera negativa som i jämförelsegrupp.
Inga betydande skillnader i svaren.

*) Antalet stjärnor visar hur stor skillnaden är vid ifrågavarande faktor.