Börja använda Ropeka

Ropeka-enkäten består av tre delar: bakgrundsinformation, frågeformulär och en slutrapport. Det tar ca. 10-15 minuter att svara på frågorna.Enkäten är därmed kortare än Opeka för lärare.

Först vill vi att du fyller i bakgrundsinfo. När det är klart, kan du fritt välja i vilken ordningsföljd du besvarar frågeformulären. Du kan också ta en paus när du vill, och fortsätta senare.

I de fyra första frågeformulären (Strategi, Engagemang, Att skapa en ny verksamhetskultur och Kompetensutveckling) ombeds du först bedöma din läroanstalt med utgångspunkt i en beskrivning av dagsläget, och därpå ställs du inför några påståenden kring respektive tema. Det sista frågeformuläret handlar om den digitala verksamhetsmiljön, inklusive frågor kring bl.a. utrustning, nätverk och vilket stöd som finns att tillgå.

Du kan se efter hur din slutrapport ser ut så snart du besvarat minst ett frågeformulär helt och hållet. Slutrapporten innehåller nivåer som beräknats enligt hur du svarat på frågorna och jämförelser med hur andra besvarat dem. Slutrapporten syns bara för dig. HÄRUTÖVER kan undervisningsväsendet i din kommun BESTÄLLA rapporter om ALLA skolor av kommunen.