Vad är Ropeka?

Ropeka är ett verktyg för själv-bedöming i skolor. Rektorer och föreståndare kan med hjälp av det bedöma situationen i skolan och utveckla skolans digitala miljö. Ropeka har utvecklats i Tammerfors universitet Research Center TRIM med samarbete av styrgruppen som består av ungefär tio rektorer, IKT-experter och personal av utbildningsverket från sex finländska städer.

Ropekas syfte är att stödja skolans utveckling och ge rektorer och föreståndare information om vilka utvecklingsbehov skolan har, angående den digitala miljön och dess pedagogiska användning. Vi hoppas att användningen av Ropeka är användbar till utvecklingen av skolan. Den bästa nytta av Ropeka får man när lärare i skolan ska svara på Opeka (www.opeka.fi), som kartlägger den digitala miljön på lärarens synvinkel.

Man får en 360-bild av den digitala situationen i skolan, när man tar i bruk Oppika också (www.oppika.fi), ett verktyg som är planerad för elever. Det kan användas för att utvärdera den 2:a, 5:e, 8:e klass och gymnasiet 1:a året elevernas digitala aktiviteter och kompetens i förhållande till de nya läroplanerna.

Vi hoppas att Ropeka, Opeka och Oppika ska stödja skolans utveckling och ger dig en bra grundläggande uppgift om den aktuella situationen i skolan, och bidra till att generera idéer för inspirerande och användbara utveckling operationer.

Med samarbetsvilliga hälsningar,
Jarmo Viteli
Forskningsdirektör, Research Center TRIM