Allmän utbildning, 2018

Allmän utbildning, 2018

  • Svar 474 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 475 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Strategi473 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 41 sekunder)
Engagemang för förändringen463 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 36 sekunder)
Att skapa en ny verksamhetskultur461 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 21 sekunder)
Kompetensutveckling458 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 11 sekunder)
Den digitala verksamhetsmiljön vid min skola449 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 23 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)278 svar
Grundskola (årkurser 1-9)118 svar
Grundskola (årkurser 7-9)52 svar
Gymnasium26 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
116
293
3253
447
55
616
70
811
916
1015
112
120