Allmän utbildning, 2021

Allmän utbildning, 2021

  • Svar 146 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2021 - 31.12.2021
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 147 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Strategi146 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 50 sekunder)
Engagemang för förändringen144 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 45 sekunder)
Att skapa en ny verksamhetskultur142 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 22 sekunder)
Kompetensutveckling142 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 4 sekunder)
Den digitala verksamhetsmiljön vid min skola136 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 55 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)95 svar
Grundskola (årkurser 1-9)32 svar
Grundskola (årkurser 7-9)18 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
110
210
329
414
51
60
70
80
96
107
1169
120