Allmän utbildning, 2019

Allmän utbildning, 2019

  • Svar 417 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 31.12.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 425 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Strategi416 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 46 sekunder)
Engagemang för förändringen410 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 36 sekunder)
Att skapa en ny verksamhetskultur407 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 24 sekunder)
Kompetensutveckling405 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 12 sekunder)
Den digitala verksamhetsmiljön vid min skola399 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 30 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)262 svar
Grundskola (årkurser 1-9)90 svar
Grundskola (årkurser 7-9)49 svar
Gymnasium16 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
112
244
363
4114
531
617
70
81
912
1029
1175
1219