Allmän utbildning, 2020

Allmän utbildning, 2020

  • Svar 106 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 110 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Strategi106 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 48 sekunder)
Engagemang för förändringen103 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 26 sekunder)
Att skapa en ny verksamhetskultur101 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 19 sekunder)
Kompetensutveckling101 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 20 sekunder)
Den digitala verksamhetsmiljön vid min skola101 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 36 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)54 svar
Grundskola (årkurser 1-9)38 svar
Grundskola (årkurser 7-9)6 svar
Gymnasium8 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
112
227
326
48
51
62
70
80
96
1012
118
124