Allmän utbildning, 2022

Allmän utbildning, 2022

  • Svar 51 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2022 - 31.12.2022
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 53 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Strategi51 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 36 sekunder)
Engagemang för förändringen51 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 35 sekunder)
Att skapa en ny verksamhetskultur51 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 11 sekunder)
Kompetensutveckling51 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 58 sekunder)
Den digitala verksamhetsmiljön vid min skola51 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 38 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)29 svar
Grundskola (årkurser 1-9)17 svar
Gymnasium4 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
20
30
419
51
60
70
80
90
101
1125
125