Allmän utbildning, 2017

Allmän utbildning, 2017

  • Svar 665 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 673 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Strategi663 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 50 sekunder)
Engagemang för förändringen654 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 21 sekunder)
Att skapa en ny verksamhetskultur653 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 29 sekunder)
Kompetensutveckling651 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 59 sekunder)
Den digitala verksamhetsmiljön vid min skola646 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 29 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Skolnivårapporter och antal personer som svarat
Rapporter Antal personer som svarat
Grundskola (årkurser 1-6)390 svar
Grundskola (årkurser 1-9)149 svar
Grundskola (årkurser 7-9)78 svar
Gymnasium48 svar

Fel i skolnivålistan? Meddela felaktigt nyckelord (skolnivå)

Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
154
2142
3268
441
58
60
70
87
921
1062
1162
120