Allmän utbildning, 1.1.2018-4.2.2023

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning per år

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

1.1.2018-4.2.2023År 2023 År 2022 År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017
Strategi2.732.682.712.892.932.752.702.63
Engagemang för förändringen2.682.512.562.792.882.712.682.66
Att skapa en ny verksamhetskultur3.022.863.053.103.193.032.972.99
Kompetensutveckling2.862.672.852.973.002.872.832.85

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
1.1.2018-4.2.2023År 2023 År 2022 År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017
Nivåer
0-1
00000000
Nivåer
1-2
47221345
Nivåer
2-3
6364755750636466
Nivåer
3-4
3329244149343229