Allmän utbildning, 2018

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Allmän utbildningAlla som svarat
Strategi2.702.70
Engagemang för förändringen2.682.68
Att skapa en ny verksamhetskultur2.972.97
Kompetensutveckling2.832.83

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Allmän utbildningAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
44
Nivåer
2-3
6464
Nivåer
3-4
3232