Allmän utbildning, 1.1.2019-23.3.2023

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Allmän utbildningAlla som svarat
Strategi2.762.75
Engagemang för förändringen2.702.70
Att skapa en ny verksamhetskultur3.063.05
Kompetensutveckling2.882.88

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Allmän utbildningAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
33
Nivåer
2-3
6363
Nivåer
3-4
3434