Allmän utbildning, 2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Allmän utbildningAlla som svarat
Strategi2.932.92
Engagemang för förändringen2.882.88
Att skapa en ny verksamhetskultur3.193.17
Kompetensutveckling3.002.99

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Allmän utbildningAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
12
Nivåer
2-3
5051
Nivåer
3-4
4947