Allmän utbildning, 1.1.2018-4.2.2023

« Tillbaka

Skillnader jämfört med andra personers svar

Svarargrupp som jämförs:   Alla som svarat (954 st.)

Tips: genom att klicka på raden får du fram exaktare uppgifter om enskild skribent.

Frågor vilkas svar är mera positiva som i jämförelsegrupp.
Inga betydande skillnader i svaren.
Frågor vilkas svar är mera negativa som i jämförelsegrupp.
Inga betydande skillnader i svaren.

*) Antalet stjärnor visar hur stor skillnaden är vid ifrågavarande faktor.

Jämförelse av delområden

I det nedanstående ser du hur dina egna svar placerar sig i förhållande till den svarargrupp som jämförs. Balkens storlek visar hur stor del av svararna finns i denna grupp.

Klart sämre än genomsnittetLite sämre än genomsnittetGenomsnittetLite bättre än genomsnittetKlart bättre än genomsnittet
Strategi2017281322
Engagemang för förändringen2018261323
Att skapa en ny verksamhetskultur1820281123
Kompetensutveckling1920202120