Alakoulu, 2020

Alakoulu, 2020

  • Vastauksia 54 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 106 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia54 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 50 s)
Sitoutuneisuus muutokseen52 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 23 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen52 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 18 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa52 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 25 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö52 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 34 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
18
210
313
44
51
61
70
80
93
108
115
121