Yhtenäiskoulu, 2020

Yhtenäiskoulu, 2020

  • Vastauksia 38 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 106 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia38 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 48 s)
Sitoutuneisuus muutokseen37 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 26 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen37 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 17 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa37 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 16 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö37 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 51 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
13
214
39
44
50
60
70
80
92
102
113
121