Yläkoulu, 2020

Yläkoulu, 2020

  • Vastauksia 6 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 106 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia6 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 52 s)
Sitoutuneisuus muutokseen6 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 4 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen5 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 50 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa5 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 59 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö5 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 54 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
10
20
31
40
50
61
70
80
90
102
110
122