Lukio, 2018

Lukio, 2018

  • Vastauksia 26 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 474 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia26 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 46 s)
Sitoutuneisuus muutokseen26 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 26 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen26 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 18 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa26 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 55 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö25 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 57 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
10
21
313
44
50
61
70
84
92
101
110
120