Lukio, 2020

Lukio, 2020

  • Vastauksia 8 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 106 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia8 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 20 s)
Sitoutuneisuus muutokseen8 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 32 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen7 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 33 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa7 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 35 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö7 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 59 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
11
23
33
40
50
60
70
80
91
100
110
120