Yläkoulu, 2018

Yläkoulu, 2018

  • Vastauksia 52 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 474 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia52 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 46 s)
Sitoutuneisuus muutokseen51 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 37 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen51 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 14 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa50 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 54 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö51 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 33 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
12
26
330
44
51
63
70
81
93
101
111
120