Yhtenäiskoulu, 2020

Yhtenäiskoulu, 2020

  • Vastauksia 37 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (4.12.2019 - 4.12.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 117 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia37 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 48 s)
Sitoutuneisuus muutokseen36 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 27 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen36 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 19 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa36 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 17 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö36 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 51 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
13
214
39
44
50
60
70
80
92
102
113
120