Yläkoulu, 1.1.2020-4.12.2020

Yläkoulu, 1.1.2020-4.12.2020

  • Vastauksia 4 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 4.12.2019 - 4.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 117 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia4 kpl(keskimääräinen vastausaika 5 min 39 s)
Sitoutuneisuus muutokseen4 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 4 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen3 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 50 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa3 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 7 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö3 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 54 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
10
20
31
40
50
61
70
80
90
102
110
120