Vastausten jakauma
Vuosi 2022Vuosi 2021Vuosi 2020Vuosi 2019Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016
11.91.40.01.21.71.50.0
232.716.211.728.231.431.40.0
353.859.273.859.254.055.40.0
41.96.34.92.94.15.00.0

Vastausvaihtoehdot

  1. Olemme alussa: Koululla ei ole riittävää osaamista ja tarvittavia käytänteitä osaamisen kehittämistarpeiden arviointiin. (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
  2. Asia on vireillä: Koulussa on riittävästi osaamista ja tarvittavat käytänteet osaamisen kehittämistarpeiden arvioimiseksi. Osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia on tarjolla, mutta ne keskittyvät usein vain yksilön osaamisen kehittämiseen. Osa opettajista saattaa hyödyntää yhteisöllisiä käytänteitä, mutta se ei ole yhteinen toimintatapa koulussa. Yhteisölliset käytänteet eivät liity oppilaiden oppimistavoitteisiin. (lukuarvo tasojen laskemisessa: -0.7)
  3. Olemme kehittyneet: Koulussa on tarkoituksenmukaiset käytänteet opettajien osaamistarpeiden arvioimiseksi, ja sitä tukee osaava henkilöstö. Organisaation osaamisen kehittäminen keskittyy selkeästi tietoihin ja taitoihin, joita tarvitaan digitalisaation käynnistämisessä ja toteuttamisessa. Oppimista ohjaa yhteisöllisen kehittämisen sykli. (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.7)
  4. Olemme tavoitteessa: Koulussa on erinomaiset käytänteet opettajien osaamistarpeiden arvioimiseksi ja kokonaisvaltainen lähestymistapa koko koulun osaamisen kehittämiseen. Kehittämisen on suunniteltu tapahtuvan uuden oppimisen ja sen käytäntöön soveltamisen sykleissä niin koulun sisällä kuin yhdessä muiden koulujen kanssa. Oppimismahdollisuudet rakentavat tehokkaasti yhteistä osaamista ja korostavat yhteisöllistä oppimista. Käytössä on selkeitä toimintamalleja jatkuvan tuen tarjoamiseksi osaamisen kehittymiselle. (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)