Vastausten jakauma
Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016
11.30.20.0
228.825.90.0
356.161.10.0
44.56.30.0

Vastausvaihtoehdot

  1. Olemme alussa: Koulun toiminta on pääasiassa suuntautunut opetussuunnitelman sisältöjen läpikäyntiin kuten ennenkin. Koulun ”talon tapoja” ei kyseenalaisteta tai aidosti reflektoida. (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
  2. Asia on vireillä: Rehtori/johtaja ja opettajat pohtivat keskuudessaan oppilaiden tarpeita ja koulun kehittämisideoita. Koulun kehittäminen jää tällä tasolla kuitenkin rehtorin/johtajan ja opettajien toiminnaksi. Oppilaita, huoltajia ja ympäröivää yhteisöä ei ole osallistettu kehittämiskumppaneiksi. (lukuarvo tasojen laskemisessa: -0.7)
  3. Olemme kehittyneet: Rehtori/johtaja ja opettajat säännöllisesti reflektoivat, arvioivat, mukauttavat ja parantavat oppimisen, opettamisen ja johtajuuden käytäntöjään. Vakiintuneita käytäntöjä uskalletaan turvallisesti kyseenalaistaa. Koulun kehittämiseen osallistuvat kaikki opettajat. Oppilaat, huoltajat ja yhteisö ovat jossain määrin mukana koulun kehittämisessä. (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.7)
  4. Olemme tavoitteessa: Aidosta ja vahvasta oppimisen kulttuurista on tullut jokapäiväinen, luonnollinen osa koulun toimintaa. Oppilaat ja opettajat oppivat yhdessä, opettajat ja johtajat kehittävät ja oppivat yhdessä, huoltajat ja ympäröivä yhteisö ovat vaikuttajia ja aktiivisesti mukana koulun kehittämisessä. Opettajia ja oppilaita kannustetaan innovoimaan ja kokeilemaan uutta. (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)