Vastausten jakauma
Vuosi 2020Vuosi 2019Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016
10.90.50.20.10.0
22.76.85.99.50.0
34.57.811.014.10.0
473.674.374.767.90.0
515.510.17.47.90.0

Vastausvaihtoehdot

  1. Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
  2. Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
  3. Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
  4. Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
  5. Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)

Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin