Vastausten jakauma
Vuosi 2022Vuosi 2021Vuosi 2020Vuosi 2019Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016
13.80.70.92.42.53.40.0
234.023.120.040.350.251.60.0
347.251.061.847.635.935.70.0
43.88.87.34.04.94.50.0

Vastausvaihtoehdot

  1. Olemme alussa: Strategiaa digitalisaation tavoitteiden saavuttamiseksi ei ole, tai se ei ole riittävän hyvin mietitty ja tarpeeksi selvä, jotta sen ymmärtäisi ja sitä pystyisi toteuttamaan. (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
  2. Asia on vireillä: Digitalisaation tavoitteet ovat olemassa, mutta ne hukkuvat muiden tavoitteiden joukkoon. Strategia tavoitteiden saavuttamiseksi kaipaa yhä selkiyttämistä, jotta sitä voi toteuttaa. (lukuarvo tasojen laskemisessa: -0.7)
  3. Olemme kehittyneet: Strategia digitalisaation tavoitteiden saavuttamiseksi on hyvin määritelty ja melkein kaikki opettajat (ja muu henkilöstö) osaavat selkeästi kuvata sen. (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.7)
  4. Olemme tavoitteessa: Koulussani on selkeä yhteinen päämäärä ja selkeästi hahmotettava määrä digitalisaation tavoitteita. Ne rakentavat digitalisaatio-osaamista, tukevat opettajia uuden pedagogiikan oppimisessa ja kehittävät koulun valmiuksia tukea oppilaiden oppimisprosessia. Strategia digitalisaation tavoitteiden saavuttamiseksi on hyvin määritelty ja kaikki opettajat osaavat kuvata sen selkeästi. (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)