Vuosiraportti 2019

« Takaisin

Osaamisen kehittäminen

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Osaamisen kehittäminen muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

Positiivisia vastauksia
Vuosi 2019Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016
Opettajat kehittävät uusia digitalisaatiota tukevia käytänteitä.
83 %
83 %
83 %
 %
Hyvät käytänteet esitellään työyhteisölle säännöllisesti ja työyhteisöä rohkaistaan kokeiluun.
80 %
76 %
80 %
 %
Hyvät käytänteet leviävät useiden opettajien hyödyntämiksi työmalleiksi esimerkiksi koko luokka-asteen tai aineryhmän sisällä.
88 %
84 %
85 %
 %
Hyviä käytänteitä kehitetään suunnitelmallisesti ja ne vakiinnutetaan koko työyhteisön yhteiseksi toimintamalliksi.
62 %
58 %
62 %
 %
Hyvien käytänteiden hyödyntäminen koskee koko oppivaa yhteisöä ja kokeiluista osataan iloita niiden epäonnistuessakin.
73 %
71 %
77 %
 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
85 %
84 %
87 %
 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
93 %
91 %
90 %
 %
Hallitsen tarvitsemani hallintotyön digitaaliset sovellukset ja ympäristöt.
96 %
94 %
93 %
 %
Käytän kouluni sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä monipuolisesti tietoteknologiaa.
90 %
88 %
90 %
 %
Hallitsen keskeiset opetuksen ja oppimisen tietoteknologiset ympäristöt ja digitaalisuutta hyödyntävät menetelmät.
79 %
75 %
73 %
 %
Osa-alueen Osaamisen kehittäminen jakauma
Vuosi 2019Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016
Taso
0-1
000
Taso
1-2
335
Taso
2-3
626463
Taso
3-4
353332