Vuosiraportti 2018

« Takaisin

Sitoutuminen muutokseen

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Sitoutuminen muutokseen muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

Positiivisia vastauksia
Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016
Tunnen kuntani TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
85 %
84 %
 %
Koko kouluyhteisö ja sidosryhmät on sitoutettu digitalisaation kehittämisprosessiin ja myös huoltajat ovat tietoisia muutoksen etenemisestä.
53 %
52 %
 %
Digitalisaation edistymistä arvioidaan suhteessa koulun yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin suunnitelmallisesti ja säännöllisesti.
52 %
44 %
 %
Kouluni digitalisaatioon liittyvä kehittämis- ja täydennyskoulutussuunnitelma on ajan tasalla.
54 %
60 %
 %
Arvioinnin perusteella tehdään kehittämistoimenpiteitä ja muutoksista tiedotetaan säännöllisesti.
57 %
62 %
 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
87 %
91 %
 %
Osa-alueen Sitoutuminen muutokseen jakauma
Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016
Taso
0-1
11
Taso
1-2
1514
Taso
2-3
6163
Taso
3-4
2323