Vuosiraportti 2016

« Takaisin

Tasot ja vastausjakaumat vuosittain

Vastauksia ei ole annettu ennen vuotta 2016, joten vertailua aiempiin vuosiin ei voida tehdä.