Apulaisrehtori, 2020

Apulaisrehtori, 2020

  • Vastauksia 16 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (6.4.2019 - 6.4.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 347 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia16 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 38 s)
Sitoutuneisuus muutokseen16 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 33 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen16 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 8 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa16 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 17 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö16 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 53 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
13
26
35
42
50
60
70
80
90
100
110
120