Rehtori, 2020

Rehtori, 2020

  • Vastauksia 73 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (4.12.2019 - 4.12.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 117 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia73 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 53 s)
Sitoutuneisuus muutokseen71 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 29 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen69 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 21 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa69 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 28 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö69 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 27 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
219
317
45
51
62
70
80
95
109
116
120