Rehtori, 2022

Rehtori, 2022

  • Vastauksia 26 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (2.12.2021 - 2.12.2022) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 46 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia26 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 33 s)
Sitoutuneisuus muutokseen26 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 38 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen26 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 20 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa26 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 22 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö26 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 39 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
10
20
30
411
51
60
70
80
90
100
1114
120