Apulaisrehtori, 2018

Apulaisrehtori, 2018

  • Vastauksia 61 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 474 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia61 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 41 s)
Sitoutuneisuus muutokseen61 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 46 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen60 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 26 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa60 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 11 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö59 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 14 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
12
211
337
48
51
60
70
81
90
101
110
120