Koulun johtaja, 2019

Koulun johtaja, 2019

  • Vastauksia 48 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2019 - 31.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 417 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia48 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 43 s)
Sitoutuneisuus muutokseen47 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 29 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen46 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 17 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa45 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 9 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö46 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 13 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
10
24
315
49
55
62
70
81
90
101
1111
120