Rehtori, 2018

Rehtori, 2018

  • Vastauksia 329 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 474 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia328 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 41 s)
Sitoutuneisuus muutokseen319 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 33 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen318 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 21 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa316 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 13 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö309 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 27 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
112
258
3175
436
52
612
70
88
912
1012
112
120