Koulun johtaja, 2021

Koulun johtaja, 2021

  • Vastauksia 14 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2021 - 31.12.2021 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 146 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia14 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 23 s)
Sitoutuneisuus muutokseen14 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 38 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen14 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 18 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa14 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 48 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö14 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 48 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
12
24
32
41
50
60
70
80
90
102
113
120