Apulaisrehtori, 2017

Apulaisrehtori, 2017

  • Vastauksia 75 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 665 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia75 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 43 s)
Sitoutuneisuus muutokseen75 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 22 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen73 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 32 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa74 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 54 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö73 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 29 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
221
331
44
51
60
70
81
93
106
114
120