Apulaisrehtori, 2020

Apulaisrehtori, 2020

  • Vastauksia 20 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 106 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia20 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 48 s)
Sitoutuneisuus muutokseen20 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 40 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen20 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 16 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa20 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 17 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö20 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 51 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
13
26
35
43
50
60
70
80
90
100
111
122