Koulun johtaja, 31.12.2019-22.7.2021

Koulun johtaja, 31.12.2019-22.7.2021

  • Vastauksia 17 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 31.12.2019 - 22.7.2021 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 145 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia17 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 22 s)
Sitoutuneisuus muutokseen16 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 17 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen16 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 7 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa16 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 31 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö16 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 28 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
12
2019
0
1
2020
0
22
31
40
50
60
70
80
91
103
111
120
1
2021
2
24
32
41
50
60
70