Koulun johtaja, 2017

Koulun johtaja, 2017

  • Vastauksia 104 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 665 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia103 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 49 s)
Sitoutuneisuus muutokseen101 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 21 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen102 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 34 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa102 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 3 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö103 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 25 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
18
236
343
43
50
60
70
80
90
104
1110
120